Welkom bij St Thomas’s

de Parochiekerk van het Stadscentrum van Salisbury

Ons gebouw, opgedragen aan Thomas Becket, dateert uit het einde van de 15e eeuw en is een mooi voorbeeld van Perpendicular-gotiek. Onder de vele werken zult u het volgende vinden:

Het Verdoemenisschilderij, boven de koorboog, onthuld en opnieuw geschilderd door Victoriaanse restaurateurs, die zo de originele afbeelding hebben behouden.


Het Verdoemenisschilderij begrijpen

Tijdens het laatste oordeel worden de doden door engelen uit hun graven opgewekt en scheidt Jezus, de rechtvaardige rechter, de ‘schapen’ van de ‘bokken’. Degenen die zorg droegen voor anderen, zullen het koninkrijk beërven; zie ze bovenaan het hemelse Jeruzalem betreden. Degenen die dat niet deden, dalen af ​​in het eeuwige vuur; zie ze aan de rechterkant in de kaken van de hel.


Het beeld met drie gezichten van de Heilige Drie-eenheid, rechts boven het tweede raam, drie in één en één in drie. Deze afbeelding kwam aan het licht tijdens werkzaamheden in 2019;

Engelen op de dakbalken, tientallen, boodschappers van het goede nieuws die meer dan vijf eeuwen geleden zijn vormgegeven;

15e-eeuwse muurschilderingen in de Vrouwekapel;

Het Samuel Green-orgel, oorspronkelijk in 1792 door koning George III aan de kathedraal geschonken.

Blijf een poosje in stilte zitten of bidden. Wanneer u weggaat, overweeg dan om een ​​donatie achter te laten in het kistje bij de westelijke deur.

Moge God met u gaan.
Scroll to Top