Vítejte u Svatého Tomáše

Farní kostel centra města Salisbury

Naše budova, věnovaná Thomasovi Becketovi, datuje se ke konci roku 1400 a je výborným příkladem kolmé gotiky. Mezi mnohé vlastnosti, můžete najít:

Malba zkázy, naleznete nad obloukem kněžiště, odkryta a přemalována Viktoriánskými restaurátory, kteří byli schopni zachovat originální obraz.


Porozumění malbě zkázy

Během konečného soudu, mrtví jsou vzkříšení ze svých hrobů anděly a Ježíšem, spravedlivý soudce, oddělí ovce od koz. Ti co se starali o ostatní zdědí království: je možné je zpatrit nahoře jak v kráčejí do nebeského Jeruzaléma. Ti co ne, v kráčejí do věčného ohně; je možné je vidět vpravo dole v čelistech pekla.


Tří-obličejový obraz svaté trojice, nad druhým oknem na pravé straně, tři v jednom a jeden ve třech. Tento obraz byl odkryt během prací v roce 2019.

Několik desítek Andělů na střešních trámech. Poslové dobrých zpráv byli vyřezaní před pěti stoletími.

Nástěnné malby z 15.století v panské kapli.

Varhany Samuela Greena, originálně prezentovány v katedrále králem Jiřím III. V roce 1792.

Pozůstestjete na chvilku a tiše seďte nebo modlete. Při vašem odchodu, zvažte poskytnutí daru do krabice v blízkosti západních dveří.

Ať je Bůh s vámi.

Scroll to Top